ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 7 ยินดีต้อนรับ | ติดต่อ โทร 034 564223-5, โทรสาร 034 564225, อีเมล lbkcbc@coj.go.th

แรงงานภาค ๗ ร่วมกิจกรรมกับศาลจังหวัดกาญจนบุรีในโครงการ ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน โดยปลูก ดอกดาวเรืองเพื่อถวายความจงรักภักดี

แรงงานภาค ๗ ร่วมกิจกรรมกับศาลจังหวัดกาญจนบุรีในโครงการ ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน โดยปลูก ดอกดาวเรืองเพื่อถวายความจงรักภักดี


เอกสารแนบ