ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 7 ยินดีต้อนรับ | ติดต่อ โทร 034 564223-5, โทรสาร 034 564225, อีเมล lbkcbc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๗ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการรณรงค์การซื้อและใช้ของไทย และแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์ตลอดปี

ศาลแรงงานภาค ๗ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการรณรงค์การซื้อและใช้ของไทย และแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์ตลอดปี


เอกสารแนบ