ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 7 ยินดีต้อนรับ | ติดต่อ โทร 034 564223-5, โทรสาร 034 564225, อีเมล lbkcbc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๗ ร่วมพิธีถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลแรงงานภาค ๗ ร่วมพิธีถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


เอกสารแนบ