ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 7 ยินดีต้อนรับ | ติดต่อ โทร 034 564223-5, โทรสาร 034 564225, อีเมล lbkcbc@coj.go.th

นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ณ ศาลแรงงานภาค ๗

นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ณ ศาลแรงงานภาค ๗


เอกสารแนบ