ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 7 ยินดีต้อนรับ | ติดต่อ โทร 034 564223-5, โทรสาร 034 564225, อีเมล lbkcbc@coj.go.th

นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เนื่องใน โอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลแรงงานภาค ๗

นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เนื่องใน โอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลแรงงานภาค ๗


เอกสารแนบ