ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 7 ยินดีต้อนรับ | ติดต่อ โทร 034 564223-5, โทรสาร 034 564225, อีเมล lbkcbc@coj.go.th

นายนิพนธ์ เพื่อคุณธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๗ และ นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล เลขานุการศาลแรงงานภาค ๗ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีอาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติ และพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

นายนิพนธ์ เพื่อคุณธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๗ และ นางสาวภัทรวรรณ ทรงกำพล เลขานุการศาลแรงงานภาค ๗ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีอาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติ และพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ