หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 7 ยินดีต้อนรับ | ติดต่อ โทร 034 564223-5, โทรสาร 034 564225, อีเมล lbkcbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
คำสั่งศาลแรงงานภาค ๗
  1. คำสั่งศาลแรงงานภาค ๗ แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๗
  2. คำสั่งศาลแรงงานภาค ๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาลแรงงานภาค ๗
  3. คำสั่งศาลแรงงานภาค ๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๗ (เพิ่มเติม)
  4. คำสั่งศาลแรงงานภาค ๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๗ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 9 ส.ค. 61
ประกาศศาลแรงงานภาค ๗
  1. การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ในศาลแรงงานภาค ๗
  2. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
  3. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๗ (เพิ่มเติม)
  4. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๗ (เพิ่มเติม) - ใบสมัคร
  5. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๗ (เพิ่มเติม) - คำถามประกอบการคัดเลือกฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด